menu
actualphotosblog
<<< BACK
|


1. Odkaz na kolícké kladívko ZDE

2. Informace o definitivním konci diecéze ZDE

3. Šokující nález Kutwova proroctví v apokalyptické době ZDE

4. AkcePtuj! a panověě poramenousepolácávání ZDE

5. AdaPtuj! aneb Akce Buděě - ÚNOS BISKUPA ZDE

6. Šokující objevy církevních zbraní a pamfletu Kutwova proroctví ZDE

7. AkceFuj coming soon...

Kniha KUTWA

1
14 Kašlete na štace - vraťte se ke svým kořenům!!! Tak šťastný a veselý.

2
1 Ach štace má, má štace,
kolik napětí a práce,
přišlo v posledním čase mém nazmar,
avšak kolíctví se uchová dál,
2 hele čus  a zdar...

3
4 Já to betlémské světlo vypnul a pak znova zapnul. Ale tiiicho.

4
5 V této diecézi nebude klid, dokud nebude biskupem Polak. On chudáček u maminky na druhé straně Polska.
7 D....., to d...., já nechci, aby on přišel! Ale tiiicho, tiiicho! (vynechána sprostá slova, v originálu knihy Kutva jich sice několik nalezneme, avšak je dovoleno je vypustit v rámci zachování slušnosti).
8 On si píše s Vatikánem.
9 To koněěc diecéze, rozumiš. Já to všechno věděl, panověě.

6

7 Pozvedněte nás, milé štace,
nechť přijde inspirace,
8 nechť nikdy nezazní pro nás nově:
"To jsem zase šlápla do panověě".
Nechť zazní klidně obojí
a štace se panověě nebojí.
9 Nechť se pivko vyprázdní do dna,
panověě, vás přece jen jsem hodna.
10 A panověě se tak snad dočkají rána,
tož...ještě jedno pivko pro pána...


12 Do Vídně nechoď, Láďa,
tam budeš mět peklo

19 Vídeň to cirkus maximus,
to by se v Polsku nestalo.

21 Když jsem nezahynul mezi rakušany,
také mnezahynu mezi svými páááány

23 Pivko se do dna vyprázdnilo,
a zanedlouho se rozednilo...
25 Nastal večer, konec inspirací,
nastalo jitro, začátek štací,
26 Kdo by byl před rokem tušil,
co nám Pán na míru ušil,
před rokem jsem se mučil,
když jen z jedné strany jsem bušil...

27 A než by napad znovu sníh,
nemít štaci by byl snad hřích,
Jímá mne vděčnost dojemná,
že může být láska vzájemná.

28 Šašci tak můžou žasnout,
jak může někdo do panověě šlápnout.
Asi se to štaci vyplatí,
snad se jí to stokrát navrátí.

29 Zaznívá pro mě teď nově:
Panověě nejsou ochablověě.
Až naše líčka zcela zblednou,
budem vědět, že je to možné jen jednou.
30 Až všechna kutvování pominou,
zjistíme, že každý má svou jedinou,
A všichni panověě zůstanou kamarádi,
vždyť mají své štace tak moc rádi...
31 Nastalo jitro, dočkali se rána,
tož, ještě čtyři pivka pro pána...

32 Až strom Ptůj růst svůj v šanc dá,
list pad a smrk o-pa-dá,
pak prv slov dost díš:
33 strč prst skrz krk,
ať to vše ví i Vlk,
34 bu-xus tree teď jest, však víš...
di-e-cé-zi pro-bu-díš.

7
2 To zas budě cirkůs... To Cirkus Maximus!

4 Dneska bude mrskút,
nikdo nesmí prchnút,
5 přišli na vás panověě,
nalejte do džbanověě.

7 Šašek, to blázen.
8 To u nás v cirku.

8
3 Ona šikmá věž v Pizze

Za trochu štace šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
a nezabrání tomu ani červenonosi.

Nemohu poručit srdci,
já našel jsem v tobě inspiraci.

Až jednou nastane den,
kdy už nebudu svoboden,
toužím jen a jen,
po tobě jako své štaci.

Socky už nepůjdou po mě,
závidět mi tě budou všichni panověě,
a bude ti moct sedět na klíně,
velká šaškovská sfíně...

9
1 Byl znovu květen – první máj -
přiblížil se již pouti čas.
Panověě zval ku pouti hlas,
z Litoměřic v celý ten kraj.
2 O pouti šeptal tichý web,
Bingo o pouti něco mlel,
na stěně se zas plakát skvěl,
Pak zazněl poutní hymny zpěv.
3 Kino Máj plné lidí mladých
Zpívalo svorně tento song,
potom najednou zazněl gong.
4 A reklamní film Šašků jiných
na pouť nás zval dětskými hlásky,
řka: "Pouť je hodna vaší lásky!"
---
5 To vše návštěvník jenom jednou zřel,
to vše zas rychle opustiti chtěl,
vtom hluboký srdce cit uchvátí;
hluboce vzdechne - slza slzu stíhá -
pojednou v hlavě živě vše probíhá,
on k živé vizi vnitřní zrak obrátí.
6 Po tmavém obzoru poutníčkové se šinou,
Jiřís (či Šašek) k tomu hraje,
jdou daleko, zas v nové kraje,
neb pouť ta vede vždycky trasou jinou.
7 Smutný nepoutník takto mluví k nim:
"Vy, jenž s dalekosáhlým poselstvím,
s úmyslem duchovním na pouť chodíváte,
Ať slabí, nebo silní, ať horko je, či zebe.
Vy spojenci, co sjednotivše sebe,
za diecézi svoji se modlíváte,
vás já jsem posly volil mezi všemi.
Kudy vy jdete u dlouhém, dálném běhu,
i tam, kde večer najdete noclehu,
tam na své pouti pozdravujte zemi.
Ach zemi prázdnou, zemi drancovanou,
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlasť jedinou i v dědictví mi danou,
šírou tu zemi severočeskou! –
---
8 Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou
spěchá ku cíli, než červánky pohynou?
Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj,
jak zajde za onou v obzoru skalinou,
nikdy - ach, nikdy! To budoucí život tvůj?!
9 Kdo srdci takému útěchy jaké dá?
Poď na póť s námi hned! – Pouť to jest láska má!
---
10 Je pozdní večer - první máj -
večerní máj - je lásky čas;
básníkův zve ku pouti hlas:
"Hynku! - Šašoune!! - Jarmilo!!!"

?? zřejmě se jedná o deuterospis ke knize KUTVA, tzv. Nickovo apokryfní evangelium podle Kolíka:
Označení KOLÍK vzniklo zřejmě zkrácením slova KatOLÍK, ze kterého byla odebrána pouze dvě písmena. Kdejaká nicka (i Nicka) už snadno odhalí, že se jedná o písmena: AT. Tato byla vyňata jako nevhodná, neboť tvoří zkratku pro ATeisty. Pokud má někdo nějakou nejasnost či dotaz, tak

(zde zachovaný text končí, pokračuje zřejmě říkadlem o takovém Indovi, které si umí domyslet zřejmě jen exkolíci).

last update of website: 12|06|2024 22:08:20 | nahoru | FULLSCREEN | sitemap | © 2011 Filip Landa | 1152×864 | TOPlist | Licence Creative Commons