menu
actualphotosblog
<<< BACK
|

Proslov panověě k diecéznímu lidu | Litoměřice | 1.3. 2008 | AkcePtuj!

Bratři a sestry v Kristu, milý otče biskupe, jménem litoměřické mládeže vás všechny srdečně vítáme.
Jak jistě víte, papež Benedikt XVI. jmenoval ke dni 26. ledna 2008 biskupa Pavla Posáda světícím biskupem českobudějovickým a udělil mu titulární stolec ve slovinském městě Ptuj.
Jedná se o náhodu, o promyšlený tah nebo o vedení Duchem Svatým? Litoměřické mládeži se slovo Ptuj postupně vrývalo pod kůži a proniklo dokonce do jejich slangu, kdy ustálený tradiční pozdrav "hele čus" nahradil pozdrav "hele ptuj".

Nikdo z nás ve slovinském Ptuji sice ještě nebyl, ale celá situace nás nenechala chladnými a začali jsme pátrat po souvislostech města Ptuj a města Litoměřice, což vedlo k nečekaným objevům.
Obě města jsou si velmi podobná jak počtem obyvatel a vzhledem, tak spoustou historických souvislostí – namátkou: vláda Přemysla Otakara II. či městská a hradební práva. Největšího významu obě města dosahovala ve 12. a 13. století. Společné jsou i trpké dějiny 2. světové války, kdy byl Ptuj připojen k Třetí říši a stejně bolestivá je historie následného odsunu původního německého obyvatelstva.

Zatímco litoměřická diecéze bude slavit teprve třísté padesáté třetí výročí založení, ve Ptuji je doloženo biskupství již ve 3. století!
Velmi zajímavý je ovšem fakt, že tamním historicky nejznámějším biskupem je Viktorín z Ptuje. Světec, který sepsal některé komentáře ke Starému zákonu, pokládané za jeho nejstarší výklad. Světec, který byl zabit v roce 304 za Diokleciánova pronásledování křesťanů, a především světec, který je jedním z patronů litoměřické diecéze!!! 

Troufáme si tvrdit, že otec biskup Pavel Posád si během čtyř let stihl získat srdce mládeže v celé diecézi, a tak se v litoměřickém spolču spontánně zrodil nápad, jak jeho zdejší působení nesmazatelně zapsat do historie diecézního města.

Zasadíme zde dnes strom, odvěký symbol života, růstu a dlouhověkosti. Rozhodli jsme se pro zerav západní – thuja occidentalis, neboli hezky česky pro tůji. A protože bude ve vlastnictví otce biskupa, jedná se o tzv. Posádovu tůji – Ptuji. V názvu tak najdeme odraz jeho současného titulárního stolce. Kromě rodiště a dosavadních působišť otce biskupa, kromě Českých Budějovic a Ptuje se tak i Litoměřice stávají natrvalo jeho domovem.

A my, mladí věřící, pevně doufáme, že se sem bude vždy rád vracet, že i přes všechny nepříjemnosti, které zde zakusil, bude vědět, že diecézní lid při něm bude vždy stát. Sám odchází bez jakéhokoliv pocitu hořkosti či křivdy, a to je podstatné. Tak jako zde tůje postupně zapustí kořeny, tak tu zůstanou natrvalo kořeny čtyřleté činnosti biskupa Pavla a doufáme, že z těch kořenů vyroste také strom, který jednou ponese bohaté plody.

Do budoucna můžeme uvažovat o navazování spolupráce měst Litoměřice a Ptuj a těšíme se, že se do Ptuje také někdy vypravíme na pouť. A tak všechny mladé lidi po této akci Ptuj zveme také na letní akci Putuj – aneb Poď na póť za nová kněžská a řeholní povolání a za dobré rodiny pro litoměřickou diecézi. A vás starší prosíme o duchovní podporu.

Děkujeme odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích a Hospici sv. Štěpána za vstřícné kroky při výběru místa pro zasazení stromu. Děkujeme vám všem za účast. A děkujeme Bohu, že nám aspoň na 4 roky poslal do diecéze takového člověka, jakým je Pavel Posád.

 

Panoveě vědí, že jsou ochablí a nestydí se za to. Video jejich poramenousepoplácávání a bychblití zde:

Linky na všemožné fotogalerie:
http://litomerice.signaly.cz/soubory/fotky/akceptuj/index.htm
http://www.biskup-pavel.net/foto-index.php?galid=59&uvod=0
http://www.biskup-pavel.net/foto-index.php?galid=60&uvod=0

http://www.signaly.cz/fotkyAlbum.php?albumId=5402

zpět

následující kapitola >>>

last update of website: 27|05|2023 21:58:54 | nahoru | FULLSCREEN | sitemap | © 2011 Filip Landa | 1152×864 | TOPlist | Licence Creative Commons