menu
actualphotosblog
EN - CZ >>>

curiculum vitae nebo nevíte?

Ing. arch. Filip Landa
nar. na dušičky 1984, Litoměřice, ČR

motto

"What was, has always been. What is, has always been. And what will be, has always been. Such is the nature of beginning." (Louis. I. Kahn)

profesní zkušenosti

od 2017 | šéfredaktor architektonického časopisu ERA21 | Brno
od 2017 | FAKT architekti | architekt | České Budějovice
od 2015 | pedagog a garant arch. předmětů na Vysoké škole technické a ekonomické | České Budějovice
2015-2016 | externí redaktor, kurátor a člen redakční rady architektonického časopisu ERA21 | Brno
2012-2015 | odpovědný redaktor a kurátor časopisu ERA21 | Brno
2011-2015 | Atelier Sféra | architekt, PR | Praha
07-10 2009 | Page and Turnbull architects Inc. | design intern | San Francisco | Kalifornie - USA
02-06 2009 | MATH architecten bv | junior architekt - 3D specialista | Delft/Haag | Nizozemsko

vzdělání

od 2012 doktorské studium (PhD) | FA ČVUT Praha | obor Urbanismus a územní plánování
02 2012 Ing. arch. | obhajoba diplomového projektu s vyznamenáním | cena rektora TUL
Sad smíření - Památník vězňům Richard v Litoměřicích (ateliér prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka)
2010 - 2011 | Sint-Lucas Collage of Architecture | University for Sciences and Arts - W&K Gent | Belgie
2009 - 2011 | MA Fakulta umění a architektury | Technická univerzita v Liberci
2008 - 2009 | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (pedagogicko-psychologická způsobilost) | TUL
01 2009 Bc. | bakalář architektury a urbanismu | státní zkouška s vyznamenáním: 1.0
2004 - 2009 | BA Fakulta architektury | Technická univerzita v Liberci
1996 - 2004 | Gymnázium Josefa Jungmanna | Litoměřice | 05 2004 maturita s vyznamenáním: 1.0

zobrazit více

výsledná klasifikace státní závěrečné zkoušky: 1
diplomová práce | atelier prof. Ing.arch. Zdeněk Fránek a Ing.arch. Radek Suchánek, Ph.D.
09 2011 | státní zkouška z pozemního stavitelství
06 2011 | státní zkouška z dějin a teorie umění a architektury
06 2011 | státní zkouška z nosných konstrukcí
1 semestr | atelier Kris Scheerlinck, Tomas Ooms a Marc Dujardin
bakalářská práce | atelier Ing.arch. Jiří Buček a Ing.arch. Filip Horatschke
3 semestry| atelier prof. Ing.arch. akad.arch. Jiří Suchomel a Ing.arch. Martin Šaml
2 semestry | atelier prof. Ing.arch. Zdeněk Fránek a Ing.arch. Radek Suchánek, Ph.D.
2 semestry | atelier Ing.arch. Jiří Buček a Ing.arch. akad.arch. Jan Hendrych
2 semestry | atelier doc. Miroslav Melena
2004 - 2006 | výtvarný atelier doc. Stanislav Zippe a doc. MgA. Jan Stolín

1990 - 2004 | výtvarný a hudební obor ZUŠ Litoměřice
2003 - 2004 | ateliér ak.mal. Arnolda Richtera | Miřejovice
1996 - 2003 | kurzy harmonie Františka Maršálka | Litoměřice

pedagogická činnost

od 2015 | přednášející na VŠTE v Českých Budějovicích (dějiny architektury, současný architektonický diskurs, typologie staveb, ateliér, ochrana památek, historické konstrukce etc.)
od 2012 | asistent v atelieru doc. Ing. arch. Radka Kolaříka | Fakulta architektury ČVUT Praha

výzkumné projekty | granty

od 2014 | Programová rada konference Inventura urbanismu
2013-2015 | Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města | Program výzkumu, vývoje a inovací Hlavního města Prahy | tým hlavního řešitele
2013-2015 | Proměna struktury města v kontextu globalizace a udržitelného rozvoje | grant SGS ČVUT Praha | spoluřešitel
2012-2014 | Topographie der Bauten der Moderne (Topografie staveb moderní architektury) | Stiftung Haus Schminke a TU v Liberci | spoluřešitel
od 2011 | iniciátor a koordinátor projektů Liberec-Reichenberg.net a Litomerice-Leitmeritz.net
2011 | Migrace a transformace center | grant SGS-FP-TUL 38/2011 | TU v Liberci | spoluřešitel
2010-2011 | P.O.E. - post occupancy evaluation research of Budascoop cultural centre in Kortrijk | W&K Belgie

publikační činnost | přednášky

monografie, sborníky, kapitoly v RIV:
KOLAŘÍK, R., LANDA, F., KOLAŘÍKOVÁ, L: Urbanistická soutěž | in: LANDA, Filip (ed.) Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vybraných témat | FA ČVUT 2015 | ISBN 978-80-01-05705-6 | s. 190-207
Topographie der Bauten der Moderne
| Stiftung Haus Schminke, Cottbus 2014 | ISBN 978-3-00-045640-4 | vědecká spolupráce
LANDA, F. (ed.) Proceedings of the International Doctoral Conference "Urban Environs in the Relation to Sustainable Development Agenda" | MSD Brno 2013 | ISBN 978-80-7392-222-1
LANDA, F. Socialistický Liberec a technokraticky pojatý střed 1945-1990 | in: UMLAUF, Václav (ed.). Střed Liberce v proměnách staletí | TU Liberec 2011 | ISBN 978-80-7372-804-5 | s. 101-134
LANDA, F. Architektura severních Čech na webu | in: UMLAUF, Václav (ed.). Střed Liberce v proměnách staletí | TU Liberec 2011 | ISBN 978-80-7372-804-5 | s. 145-148

články a recenze | odborná periodika:
LANDA, F. Actual changes in system of urban planning in post-socialist city: the case of Prague | in: Journal of Architecture and Urbanism, vol. 40, 4/2016 | Vilnius: Taylor and Francis, VGTU | ISSN 2029-7955 (SCOPUS) | s. 303-310.
Post-mining landscape as an architectural challange | in: LANDA, F. (ed.) Transformation of Urban Structures in Global World | MSD Brno 2014 | ISBN 978-80-7392-239-9 | s. 34-45
LANDA, F., ČERBÁK, R. „Velvet revolution“ in urban planning and city development of the post-socialist city: the case of Prague | in: Rethinking the informality | II. Contemporary Urban Issues Proceedings | DAKAM Publishing Istanbul 2014 | ISBN 978-605-5120-91-7 | s. 188-189
Prach jsi a v prach se navrátíš? Nové formy pohřbívání | in: ERA21 5/2014 | ISSN 1801-089x | s. 54 -
Architektův vlastní dům | in: ERA21 3/2014 | ISSN 1801-089x | s. 24
Všude dobře, doma nejlíp editorial | in: ERA21 3/2014 | ISSN 1801-089x | s. 7
Exploitation of Landscape: Edge cities and non-residental suburbanism | in: LANDA, F. (ed.) Proceedings of the International Doctoral Conference "Urban Environs in the Relation to Sustainable Development Agenda" | MSD Brno 2013 | ISBN 978-80-7392-222-1 | s. 56-63
Soutěžení v ČR | in: ERA21 2/2013 | ISSN 1801-089x | s. 22-23
Potřeba změny | in: Ročenka liberecké architektury VII/2011 | ISSN 1801-6227 | s. 65
Na cestě k ideálnímu plánu | editorial in: ERA21 5/2012 | ISSN 1801-089x | s. 5
Am Fuße des Ještěd – Architekturspaziergang Liberec | in: Goethe Institut Tschechische Republik (www.goethe.de)
Kdo jsou současní začínající čeští a slovenští architekti? | ERA21 4/2011 | ISSN 1801-0890 | s. 17-19
Jsi pravý student architektury když... | in: ERA21 4/2011 | ISSN 1801-0890 | s. 65
desítky článků pro Liberec-Reichenberg.net a Litomerice-Leitmeritz.net, recenze a rozhovory pro časopis ERA21

další vybrané články, eseje a projekty:
Památník vězňů Richard | diplomová práce | TU v Liberci | 2012 | 46 s. + CD, 13xA1, 2xA0 dok.
Fenomén identita krajiny a města | esej pro státní zkoušku | TU v Liberci | 2011 | 13 s.
Pediatric clinic - Rwanda | bakalářská práce | TU v Liberci | 2009 | 25 s. + CD, 18xA1 dokumentace

vyzvané přednášky:
Velvet revolution in urban planning: the case of Prague | Vilnius Gediminas University | Litva | 2016
Architektura jako nástroj smíření | přednáška pro Institut terezínské iniciativy | Severočeské Muzeum v Lbc | 2015
Architektura jako zrcadlo společnosti | přednáška v akademickém klubu Salaš Hradec Králové | 2012
Od městečka k metropoli | přednáška v KVK Liberec | 2012
Urban-landscape a fenomén pohraničí | přednáška na PF UJEP Ústí nad Labem | 2012
Architekt poutníkem - poutník architektem | přednášky na FUA TU Liberec a VKH Olomouc | 2009
Architektura Chicaga | přednáška na FUA TU Liberec | 2009

zobrazit více

neodborná literatura:
Unanimiter, in: Pevně se držte víry | Paulínky | Praha | ISBN 978-80-7450-033-6 | s. 112 + 19 fotek
Štace compostelská, in: Klávesnicí mezi nebem a zemí | Cesta | Brno 2010 | ISBN 978-80-7295-121-5 | s. 57-60
desítky textů pro: MF Dnes, Katolický týdeník, Zdislava, Signaly.cz a další regionální tisk

workshopy | kurzy | konference

11 2014 | Rethinking the informality | Contemporary Urban Issues | Istanbul | Turecko
11 2014 | Vize města Litoměřice 2050 (Post Carbon Cities of tomorrow, COŽP UK Praha) | Litoměřice | CZ
06 2014 | Týden vědy a výzkumu - workshop II | FA ČVUT Praha
12 2013 | On Architecture | Bělehrad | Srbsko
11 2013 | Urban Environs in the Relation to Sustainable Development Agenda 2013 | CTU Prague | CZ
06 2013 | Týden vědy a výzkumu - workshop I | FA ČVUT Praha
10 2011 | Vize Liberec | mezinárodní workshop | ved. Jiří Klokočka | TU Liberec
11 2010 | D.M.S.C. - designing the multi-sensorial city workshop | W&K Gent | Belgie
08 - 09 2010 | 12BAB - projekt pro 12. bienále architektury v Benátkách | ČR - Rakousko - Itálie
03 - 06 2009 | intership vedený Nolem Hermkensem | Faculty of Architecture | Delft University of Technology | NL
03 2007 | projekt "Dubai" | ved. Jan Tabor | atelier Zaha Hadid | Universität für Angewandte Kunst | Rakousko
04 2006 | projekt "Jested as Symbol" | atelier Minoru Takeyama | TU Liberec

architektonické soutěže

2015 | Revitalizace území bývalých kasáren Pod Radobýlem | Litoměřice
2014 | Kostel Seslání Ducha Svatého a komunitní centrum | Brno - Líšeň | 6. místo
2013 | Územní plán Mělníka | ČR
2013 | Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum | Praha - Barrandov | 2. místo
2012 | Graduate Architecture Award 2012 | Detail
2012 | The Global Architecture Graduate Awards | Architectural Review
2012 | 13. přehlídka diplomových prací | ČR | postup do 4. kola
2012 | ReSite - Skanska Bridging Prague Competition | ČR
2012 | Bullhorn – Cembrit Design Competition | s atelierem Sféra | Finsko
2010 - 2011 | Innovation competition of the city of Gent | Belgie
2010 | Liberec - Perštýn | FUA TU Liberec, Politecnico di Milano a ECE Projectmanagement | ČR
2009 - 2010 | Schindler Award 2010 | mezinárodní soutěž - rozvoj olympijského areálu v Berlíně | Německo
2008 - 2009 | Design for the children | mezinárodní soutěž - pediatrická klinika pro Afriku | Rwanda | finálové kolo
2007 - 2008 | řeckokatolický kostel pro Hradec Králové | ČR
2007 | Europan 9 | urbanistická vize pro Hradčanskou | Praha | ČR

účast na výstavách

2014 | Pokoje III - přehlídka mladé architektury | Praha
od 2014 | Diplomová práce součástí stálé expozice Důl Richard v proměnách času | Litoměřice
2012 | Ještěd z klece | Liberec
2012 | 13. přehlídka diplomových prací | Praha, Olomouc, Hradec Králové, Brno, Liberec, Ostrava
2011 | Richťáci na okamžik | Litoměřice
2009, 2010 | Ještěd f kleci | Liberec (3x)
2009 | Making Change: Design in the Public Interest | AIA | Seattle | USA
2007 | publikace projektů ateliéru Fránek v rámci výstavy Perspektivy | Galerie Jaroslava Fragnera | Praha

zobrazit více

2004 - 2009 | ateliérové výstavy | FUA TU Liberec
1999 - 2004 | výstavy: Litoměřice, Meissen (Německo), Olomouc, Roudnice nad Labem, Úštěk, Ploskovice aj.

jazykové schopnosti

čeština (mateřský jazyk, vysoká gramatická úroveň psaného projevu) | angličtina, němčina (pokročilý) | latina, nizozemština (základy)

softwarové dovednosti

AutoCAD, ArchiCAD, VectorWorks, Rhinoceros a V-ray pro Rhino, SketchUP, Adobe Edition (Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Premiere, After Effects), VirtualDub, MS Office
pokročilá uživatelská zkušenost se standardním softwarem pod Windows
programování: HTML, CSS, základy PHP, JavaScript, jQuery a ActionScript 2.0

ostatní schopnosti

hudební nástroje: fagot, kytara, flétna, pampelišky | vítěž několika regionálních soutěží ve hře na fagot
řidičský průkaz: B

webmastering

www.inventuraurbanismu.cz | editace
vp.fa.cvut.cz
| tvůrce - design, programování, editace
www.filiplanda.cz
| tvůrce - design, programování, editace
www.sfera-atelier.com
| tvůrce - design, programování, editace
www.liberec-reichenberg.net | editace, koordinátor celého projektu
www.litomerice-leitmeritz.net | editace, koordinátor celého projektu
www.pout.wz.cz | design, programování, editace
2008 - 2011 | www.katyd.cz | hlavní administrátor - moderace, editace, marketingová vize, redakční spolupráce

další aktivity | členství

od 2015 | hra na fagot v komorním orchestru Collegium Musicum Budvicense
od 2012 | zařazen do databáze českých autorů, tzv. národních autorit
od 2012 | člen občanského sdružení x-fatul
od 2011 | člen občanského sdružení 400/27
2006 - 2009 | místopředseda výkonné rady občanského sdružení Spojené ruce
2011 | člen tiskového týmu WYD | Madrid | Španělsko
2008 | český delegát do Mezinárodní liturgické skupiny (ILG) - World Youth Day Sydney | Austrálie
2001 | spoluzakladatel poutní tradice v litoměřické diecézi

zobrazit více

2010 | pěší poutník do Benátek | Rakousko - Itálie
2008 | pěší poutník do Santiaga de Compostela | Španělsko
2007 | člen české delegace na Agora - dei giovani Italiani v Loretu | Itálie
2006 - 2007 | leader JuFe (JugendFest - český festival schönstattské mládeže) | Rokole
2004 - 2006 | hlavní vedoucí dětského letního tábora Šeleta
2005 - 2007 | vedoucí ministrantů katedrály sv. Štěpána | Litoměřice
účastník světových dnů mládeže: GMG Řím (2000) a WJT Köln (2005)
od 2000 | spolupráce s občanským sdružením Matěj
člen Schönstattského hnutí, MIMOA.eu, Architizer.com, Archello.com, Signaly.cz, xt3.com
biřmovací kmotr 5 lidí

zájmy

cestování, pěší putování, hory a běžky | hudba a zvuk - aktivně i pasivně | architektura, urbanismus a jejich teorie | grafický design a typografie | média a multimédia | literatura, inteligentní filmy | fotografování | žurnalistika, komentování veřejného dění | tanec | lingvistika a etymologie | liturgie a liturgika

cestování | architektonické poznávací výlety

2016
2014


2013
2011

2010


200920082007
2006

2005
2004

2003
2002
2001
2000
1990s
Herzogenburg (Austria) | Vilnius (Lithuania)
Frankfurt am Main (Germany) | Bregenz, Dornbirn, Götzis, Altach, Weiler, Batschuns (Austria) | Vaduz (Lichtenstein) | Bad Ragaz, Fläsch, Haldenstein, Chur, Flims, Vrin, Vals, Paspels, Scharans (Switzerland) | Jerevan, Sevan, Gavar, Geghard, Byukaran, Aragat (Armenia) | Istanbul (Turkey)
München (Germany) | Kobenhavn (Denmark) | Beograd (Serbia) | Budapest (Hungary)
Gent
(Belgium) | Berlin, Magdeburg, Dessau, Leipzig (Germany) | Annecy, Versailles (France) | Tarragona, Reus, Barcelona, Madrid (Spain)
Wien, Salzburg, Zell am See, Heiligenblut, Plöckenpass (Austria) | Bayerisch Gmain (Germany) | Tolmezzo, Spilimbergo, Motta di Livenza, Mestre, Venezia (Italy) | Gent, Kortrijk, Bruges, Antwerpen, Liege, Charleroi, Bruxelles (Belgium) | Maastricht (Netherlands)
San Francisco, Atlanta, Oakland, Sacramento, Las Vegas, Phoenix, Scottsdale, San Diego, Los Angeles, Chicago, Pittsburgh, house Fallingwater, New York and some of the National Parks (Califonia, Nevada, Arizona, Utah, Illinois, Indiana, Ohio, Pensylvannia, New York - USA) | Hague, Delft, Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Utrecht, Hilversum (Netherlands) | Bruxelles, Antwerpen (Belgium)| Berlin (Germany)
Basel, Lungern, Aarau, Luzern, Zürich, St. Gallen
(Switzerland) | Sydney, Brisbane (Australia) | Christchurch, Greymouth, Wanaka, Queenstown, Te-Anau, Milford Sound, Dunedin, Blenheim, Picton, Wellington, Taupo, Rotorua, Auckland etc. (New Zealand) | Soul (South Korea) | Barcelona, Gijon, Aviles, Ribadeo, Mondonědo, Santiago de Compostela etc. (Spain)
München, Dachau
(Germany) | San Marino, Senigallia, Loreto (Italy) | Bratislava (Slovakia) | Neusiedl am See (Austria)
Berlin, Fulda, Würzburg (Germany) | Budapest (Hungary) | Bucuresti, Brasov, Sighisoara (Romania) | Sofia, Varna (Bulgaria) | Athens, Thessaloniki, Delfy, Levadia (Greece)
Köln, Würzburg, Koblenz, Weimar, Dessau, Leipzig, Chemnitz, Dresden (Germany)
Wien, Graz, Salzburg, Klagenfurt, Linz, Bischofshofen, Villach (Austria) | Ljubljana, Maribor (Slovenija) | Budapest (Hungary) | Bratislava, Košice (Slovakia) | Amsterdam, Rotterdam, Haag, Naarden (Netherlands) | Würzburg (Germany)
Wroclaw, Krakow (Poland) | Dresden (Germany)
Zadar, Pag (Croatia) | Paris (France)
Wien (Austria) | Dresden, Meissen (Germany)
Roma (Italy) | Innsbruck (Austria) | Berlin (Germany)
several times in Germany, Austria, Italy, Poland | a lot of places in Czech Republic and České středohoří

vybrané architektonické projekty

2015

2014
2013
2012


2011

20102009


2008

2007
2006
20052004
Revitalizace území bývalých kasáren Pod Radobýlem | Litoměřice | with Vaclav Protiva, Katerina Landova
Family House in Zitenice | with Katerina Landova
Church of the Holy Spirit | Brno | with Tomas Richtr, Jana Stankova and Katerina Richtrova
Land-use plan of City of Melnik | with Katerina Richtrova and Jiri Nemecek
Church of Christ the Saviour
| Prague | with Petr Schwarzbeck and Sféra Atelier | 2nd prize
Wooden family house | Divisov | Sféra Atelier
Trash Design | Sféra Atelier
some interiors with Sféra Atelier
Biomimetic riverfront, Prague | with Vojtech Geryk | Sféra Atelier
Wooden house by pond | Prague Vinor | Sféra Atelier
Weekend house | Vsenory | Sféra Atelier
Memorial of Prisoners Richard, Litomerice
| studio of Z. Franek, R. Suchanek | FUA TU Liberec | rector's prize
Waalse Krook - the Ageing and the Library | studio of M. Dujardin, T. Ooms, K. Scheerlinck, W&K Gent | Belgium
New administrative centre on Zuid - universal design approach | D.M.S.C. workshop, W&K Gent | Belgium
Monument of genocide in Postoloprty, Czech Rep. | studio of landscape architecture of K. Tomanova | FUA TU Liberec
Liberec - Perstyn / studio of Jiri Suchomel, FUA TU Liberec
Schindler Award 2010 - Olympic area - Berlin, Germany | with Vojtech Geryk, studio of Jiri Suchomel | FUA TU Liberec
Walt Disney Museum bldg 104 | Page&Turnbull | lead by S. Fine, T. Stewart, L. Kocherovsky, C. Kiernat | San Francisco
Schlage Lock Factory | Page&Turnbull | lead by Peter Birkholz | San Francisco | USA
Purissima Creek family house / Page&Turnbull | lead by Peter Birkholz | Half Moon Bay | USA
Sacramento Valley station / Page&Turnbull / lead by Peter Birkholz | Sacramento | USA
Café Organic Pier 3 and Laffite Pier 5 / Page&Turnbull / lead by Elisa Hernandez Skaggs | San Francisco | USA
Hotel Handelia | MATH architecten | lead by Nol Hermkens | Handel | NL
Politiebureau Lansingerland - police station | MATH architecten | lead by Joost Mars | Berkel | NL
Breeweg (Van Zettenfabriek) - Youth Centre | MATH architecten | lead by Nol Hermkens, Joost Mars | Rotterdam | NL
Heindijk - reconstruction of housing | MATH architecten - lead by Nol Hermkens | Ijsselmonde | Rotterdam | NL
Hoeksteen - competition, housing | MATH architecten | lead by Joost Mars, Nol Hermkens | Rotterdam | NL
Eelman - family house | MATH architecten | lead by Nol Hermkens | Wassenaar | NL
Kerkstraat - extension of family house | MATH architecten | Nol Hermkens, Olga Trancikova | Wassenaar | NL
Leyweg kleuradvies - renovation of housing | MATH architecten | lead by Jaap van Kempen | Hague | NL
Basisschool het startpunt - reconstruction of school | MATH architecten | lead by Nol Hermkens | Hague | NL
Oude Passage | MATH architecten | lead by Joost Mars | Schiedam - Rotterdam
Pediatric clinic for Rwanda, Design for the children competition | studio of Jiri Bucek | FUA TU Liberec (bachelor thesis)
Greek catholic church - Hradec Kralove, Czech Rep. | studio of Jiri Suchomel | FUA TU Liberec
Pavillion on the hill Skrivanek | studio of Jiri Suchomel | FUA TU Liberec
Europan 9 - Prague | studio of Zdenek Franek | FA TU Liberec
Dubai - imaginary urban vision | studio of Zaha Hadid | University of Applied Arts | Vienna| A
Space for teachers | studio of Zdenek Franek | FA TU Liberec
Polyfunctional building - Sluknov, Czech Rep. | studio of Zdenek Franek | FA TU Liberec
I'm sexy - portfolio | studio of Stanislav Zippe | FA TU Liberec
Jested as symbol | studio of Minoru Takeyama | FA TU Liberec
Digital presentation of architectonic work | studio of Stanislav Zippe | FA TU Liberec
Sports and recreational area Nisa - Liberec, Czech Rep. | studio of Jiri Bucek | FA TU Liberec
Family house | studio of Jiri Bucek | FA TU Liberec
View point on Maria Rock - Jetrichovice, Czech Rep. | studio of Jiri Bucek | FA TU Liberec
Homage for Frantisek Kupka | studio of Stanislav Zippe | FA TU Liberec
Entry object, exhibition ground Zahrada Cech - Litomerice, Czech Rep. | studio of Miroslav Melena | FA TU Liberec
Design of enameled article | studio of Miroslav Melena | FA TU Liberec
Street furniture - Liberec, Czech Rep. | studio of Miroslav Melena | FA TU Liberec

 

Méně formální životopis >>>
Filipův 3D prototyp je zde >>>

profilový rozhovor 1

profilový rozhovor 2„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain