menu
actualphotosblog


here you can
contact me

nabídka

Our architecture reflects truly as a mirror (L. Sullivan).

Nabízím i příjímám spolupráci všech, kdo chtějí aktivně vytvářet hodnoty. Podílím se na řadě aktivit, které považuji za důležité. Peníze nehrají rozhodující roli.

Dobré osobní vztahy, pokora a vzájemná důvěra je zásadním předpokladem úspěchu. Podporuji jakékoliv aktivity související s architekturou, charakterem prostředí a časoprostoru. Poskytuji konzultace v oblasti architektury a územního plánování, jsem připraven poskytovat odborné rady ohledně urbanistického rozvoje laikům i zástupcům obecní a regionální samosprávy. Výsledky mé práce můžete spatřit v mém portfoliu a na webech sfera-atelier.com, liberec-reichenberg.net, litomerice-leitmeritz.net, vp.fa.cvut.cz, inventuraurbanismu.cz a ERA21.cz.

Vytvořme spolu kvalitní prostředí, kde se nám bude dobře žít. Pojďte a uvidíte.

|

kontaktní e-mail:

landa (at) era21.czFind me on Google+

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain