menu
actualphotosblog


here you can
contact me

nabídka

Our architecture reflects truly as a mirror (L. Sullivan).

Nabízím i příjímám spolupráci všech, kdo chtějí aktivně vytvářet hodnoty. Podílím se na řadě aktivit, které považuji za důležité. Peníze nehrají rozhodující roli.

Podporuji jakékoliv aktivity související s architekturou, charakterem prostředí a časoprostoru. Věnuji se projekční i publikační činnosti. Jsem zkušený editor odborných textů, mám zkušenost s publikacemi různého charakteru, moje jazyková vybavenost je na vysoké úrovni (šéfredaktor časopisu ERA21, editor ročenek FA ČVUT, editor výstupů výzkumu metodiky zadávání územních plánů, ...). Umím zajistit veškerou produkci spojenou s publikační a vydavatelskou činností, od redakční práce přes sazbu a grafiku až po jazykové korektury či překlady.
Jsem také členem komise pro architekturu a územní rozvoj města České Budějovice. Poskytuji konzultace v oblasti architektury a územního plánování, jsem připraven poskytovat odborné rady ohledně urbanistického rozvoje zástupcům veřejnosti, soukromým investorům, reprezentantům státní správy a především obecní a regionální samosprávy.
V neposlední řadě se zabývám architektonickou pamětí a usiluji o kulturní a duchovní obnovu regionální identity pohraniční oblasti Sudet.
Výsledky mé práce můžete spatřit na webech ERA21.cz, fakt-architekti.cz, sfera-atelier.com, liberec-reichenberg.net, litomerice-leitmeritz.net, vp.fa.cvut.cz, inventuraurbanismu.cz.

Vytvořme spolu kvalitní prostředí, kde se nám bude dobře žít. Pojďte a uvidíte.

|

kontaktní e-mail:

landa (at) era21.czFind me on Google+