menu
actualphotosblog
<<< BACK
|


dopis od Havladopis Knizakknizak 2

Netradiční portfolio "Jsem sexy"
ateliér doc. Stanislava Zippeho | konzultace MgA. Jan Stolín | 06 2006

Zadáním bylo poslat poštou doc. Zippemu své portfolio tak, aby ho na první pohled zaujalo. V konečném důsledku nešlo vlastně vůbec o architekturu, ale o jakousi sebeprezentaci, představení či exhibicionistickou koncepci, o co nejpřekvapivější prvek přesvědčující adresáta o odesílatelově jedinečnosti a nápaditosti. Navíc doc. Rezek apeloval na studenty, aby splnili podmínku skrytou v názvu "Jsem sexy". Již předem byly vyloučeny jakékoliv prezentace tiskem či elektronickými médii typu CD, DVD apod. Má úvaha se opírala o hypotézu, že v poslední době do umělecké sféry pronikají různé "sociální projekty" (viz vítězka Ceny J. Chaloupeckého 2005 Kateřina Šedá).
Rozhodl jsem se pro jakousi reklamní kampaň na mou osobu, opírající se o podporu známých osobností (inspirace v právě probíhající volební kampani). Do role tvůrců mého portfolia jsem stylizoval různé osobnosti z umělecké a politické sféry. Oslovil jsem je s cílem získat od nich posudek na mou osobu. Už přece jen to, že si na mne udělají čas, o něčem vypovídá. Objektivnost měla být zaručena ostrou protikladností názorů a životních postojů každé oslovené dvojice (J. Paroubek - M. Topolánek, M. Knížák - J. David, V. Klaus - V. Havel). Paradoxně, ovšem očekávaně, neměl celý projekt téměř žádnou výpovědní hodnotu o mé osobě, nýbrž poukazoval na povahu oslovených osobností. I fakt, že většina osobností mi vůbec neodepsala nebo neposkytla svůj podpis, se stal jejich portfoliem.
Jiné ambice než získat zápočet z Výtvarného atelieru 4 si tento projekt za cíl nekladl. Mohl však vcelku schopně poukázat na problém různých řetězových či jinak otravných dopisů a mailů apod., ukázat na absurdnost reklamy či volební kampaně založené na podpoře známých osobností nebo jen zachytit tvůrčí invenci všech oslovených. Ručně psaný originál se mi podařilo získat pouze od dvou lidí - bývalého prezidenta Václava Havla a prof. Milana Knížáka. Ostatní se mnou jednali jen prostřednictvím své kanceláře nebo vůbec. Do jaké míry se jedná v konečném důsledku o mé portfolio je jistě diskutabilní. Na základě dopisů výše lze poznat daleko více o povaze pisatele, než o povaze mojí. Závěrem tedy otázka pro doc. Rezka: jsou pisatelé sexy?

last update of website: 15|07|2024 12:28:49 | nahoru | FULLSCREEN | sitemap | © 2011 Filip Landa | 1152×864 | TOPlist | Licence Creative Commons