menu
actualphotosblog
<<< BACK
|
foto | současný stav Liberec dnes analýza funkce analýza místa analýza místa současný stav koncept situace půdorys 1.PP půdorys 1.NP půdorys 2.NP půdorys 3.NP půdorys 4.NP půdorys 5.NP půdorys 6.NP půdorys 7.NP řezy územím půdorys studentské buňky (typ 4) a startovního domu A půdorysy 1. a 2. NP startovního domu B vizualizace vizualizace zákres do situace vizualizace model širších vztahů model model model

Studentské městečko | Liberec - Perštýn | studentská soutěž FUA TUL a Politecnico di Milano
ateliér prof. Ing.arch. akad.arch. Jiřího Suchomela; konzultace: Ing. arch. Martin Šaml; PhDr. Jan Mohr, prof. Ing.arch. Miroslav Masák | 06 2010

Jáma vytěžená v centru města je jedním z mnoha libereckých faux pas, ale zároveň výzvou. Nalezení vhodné funkce na severním svahu v komerčně předimenzovaném dolním centru se jeví obtížně.
Po důsledných analýzách nakonec zvítězilo studentské bydlení – dočasné ubytování nemá tolik náročné normy na oslunění, zároveň potenciál místa vzhledem k výhodné poloze slibuje oživení studentským životem. Modulární systém umožňuje flexibilitu i případnou přechodnost řešení.

Výhody umístění studentského městečka na Perštýně: - dostupnost univerzitních učeben, blízkost MHD
- oživení centra města, růst kulturních aktivit
- vyvážení komerční předimenzovanosti centra
- klid, dostatečné odstínění od provozu
- luxusní výhled na město
- rozšíření nabídky o možnost kvalitního a levného bydlení pro mladé rodiny/páry
- v případě vhodné marketingové strategie rentabilita

Mezi nevýhodami lze jmenovat pouze severní orientaci svahu a rizikovou rentabilitu.

Při analýze města Liberce vycházím z tezí Romana Kouckého. Na město Liberec nelze užít zaběhnuté typologické urbanistické schéma. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků způsobuje prostorovou nesourodost, vyváženou krajinnými hodnotami. Absence hradeb, jako umělého limitu a historického fenoménu utváření kompaktního jádra, spolu s velkou ekonomickou silou některých časových údobí způsobila zcela zvláštní a jedinečný způsob živelného rozvoje města. Plošná i funkční nesourodost je výrazným charakteristickým rysem města. I ve zdánlivě kompaktních blocích centra jsou vedle sebe vysoké výstavní domy i domy zcela banální s jedním nebo dvěma podlažími, málokterý blok je zcela uzavřen. Tato zvláštní heterogenita je natolik významným rysem, že ji nechci popírat a vnášet do města blokovou zástavbu. Naopak chci pomocí rozptýlené zástavby drobného měřítka přinést do přebujelého centra více zeleně. Vytvářím park se strukturou studentského bydlení, která kopíruje terén. Na vrcholu svahu se nachází startovní bydlení pro mladé páry/rodiny. Veškeré služby se pak odehrávají v parteru jednoho bloku, který kromě jiného slouží jako hostel.

Když už tu jednou vznikla "díra", pokouším se využít jejího potenciálu. Tak jako se místo v průběhu času radikálně proměňovalo, i navržená zástavba nemusí být zcela definitivní. Pokud se časem podaří nalézt vhodnější funkci, pak může opět dojít k přestavbě. Prefabrikované buňky k tomu vyzývají.

Vytvářím jedinou urbanistickou souvislost – na osu orientovanou ke stěžejnímu bodu liberecké radnice (protažení Moskevské ulice, která kdysi byla hlavní obchodní spojnicí) vytvářím pomyslnou kolmici, která je následně přichycena na terén jako by ho kopírovala.

Vzniká modulová struktura buněk, pro čtyři či pro jednoho studenta. Základní modul je 3,6 m. Mřížka ocelové konstrukce je kladena v pravidelném rastru po 1,8 m a vnitřní příčky buněk jsou umístěny tak, aby jimi mohla konstrukce vždy procházet a být ukotvena do terénu. Stěny buněk jsou prefabrikované izolované PUR panely. Jejich barevnost odráží "spektrum geologického řezu." Schodiště a podesty jsou z tahokovu. Celou strukturou prorůstá zeleň. "Terásky" umožňují různé studentské aktivity od barbeque po parkour. Vstup do struktury je shora, kam se bydlící studenti dostanou i autem, nebo zdola od vodní plochy. Ta je zásobována několika prameny protékající skrz zmíněnou strukturu a odváděna do nedalekého Harcovského potoka. Jedná se o ekologické samočisticí jezírko. Odděleně od struktury určené pro studenty jsou "startovní domky". Jejich poloha umožňuje přístup jižního slunce. Celý areál je koncipován jako park s opalovací loukou, oblázkovou pláží a kavárnou na východní straně (tak, aby tam mohlo odpolední slunce). Protější ulici uzavírá multifunkční objekt sloužící v parteru jako restaurace, bowling, jazzový klub apod., v patrech jako jednoduchý hostel. V kontaktu s vodní plochu je terasa. Tady bude po většinu dne stín, což ocení obyvatelé zejména v létě. Hlavní vjezd do území je právě u hlavního vstupu do hostelu, v kombinaci s podzemním patrem je zde celkem 134 parkovacích míst. Celková ubytovací kapacita areálu je 296 studentů + 9 domků pro mladé rodiny. Hostel může sloužit pro 73 dočasně ubytovaných. Všechny funkce doplňují nabídku dolního centra Liberce.

last update of website: 15|07|2024 12:28:49 | nahoru | FULLSCREEN | sitemap | © 2011 Filip Landa | 1152×864 | TOPlist | Licence Creative Commons