menu
actualphotosblog
<<< BACK
|
situace vizualizace vizualizace kavárny vizualizace kavárny vizualizace vizualizace - za stadionem vizualizace - odpočinkový břeh vizualizace - kino vizualizace - skatepark vizualizace - skatepark půdorys kavárny mobiliář model model model foto: stávající situace inspirace

Sportovně-rekreační areál podél Nisy, Liberec
ateliér Ing.arch. Jiřího Bučka | konzultace Ing.arch. akad.arch. Jan Hendrych a Ing.arch. Filip Horatschke | 06 2006

Inspirace: park La Villette v Paříži, Westpark v Zittau
Idea - Dvě části = jeden svět:

Není pravda, že by řešená lokalita neměla žádnou identitu. Ta je již determinována mnoha prvky. Cílem projektu bylo minimum zásahů při velmi rozsáhlé kultivaci genia loci. Stávající území je podél řeky lemováno teplovodem, je spjato jednak s řekou, jednak se sportovním a zahrádkářským využitím, jednak s teplovodní trubkou. Koncept zachovává tento prvek, dává mu však jinou roli a dimenzi. Nové území je neustále protínáno kontrastní červenou kovovou trubkou o průměru 0,5 m. Občas se průměr trubky průběžně mění v závislosti na požadavcích na konstrukci i na její využití.
V oblasti dnešních zahrádek a chatek slouží červená linie jako nosná konstrukce pro dětské lanovky, houpačky, kolotoče a obří provazové konstrukce. Zhruba v půli podlouhlého parčíku vzniká na druhém břehu kavárna s terasou přes řeku. V druhé části naproti stadionu trubka spojuje tenisové kurty, skatepark a sociální zázemí (wc, sprchy). Hlavním prvkem je umělý kopec s dětskými klouzačkami, lanovkou a dráhou ke sjíždění, opět s nosným prvkem červené linie. Trubka dále přechází v klidnější zónu laviček pro odpočinek. Jako zázemí slouží restaurace s kinoklubem. Ke břehu se postupně svažují nepravidelné schody potažené umělou pryží, využívané k odpočinku, sezení i ležení a večer ke sledování plátna letního kina, rozvinutelného z trubkové konstrukce na druhém břehu. Za touto konstrukcí odbočuje cyklostezka do zvlněného terénu pro cyklotrial. Celý areál zakončuje klidová zóna parku.

Červená linie se odráží i v pojetí městského mobiliáře – především laviček, osvětlení, jednoduchých zastřešení i odpadkových košů. Zachována zůstává cyklostezka, spolu s červenou trubkou se tak stává spojovacím prvkem celého řešeného území. V první části vede podél silnice, před fabrikou se rozděluje na stezku pro pěší a pro cyklisty zvlášť na druhém břehu. Před stadionem cyklostezka přechází řeku, za stadionem se opět vrací a sleduje řeku až na konec lokality s možností využít cyklotrialového terénu za konstrukcí pro letní kino.

last update of website: 15|07|2024 12:28:49 | nahoru | FULLSCREEN | sitemap | © 2011 Filip Landa | 1152×864 | TOPlist | Licence Creative Commons