menu
actualphotosblog
EN - CZ >>>

curiculum vitae nebo nevíte?

Ing. arch. Filip Landa
nar. na dušičky 1984, Litoměřice, ČR

motto

"What was, has always been. What is, has always been. And what will be, has always been. Such is the nature of beginning." (Louis. I. Kahn)

profesní zkušenosti

od 2017 | šéfredaktor architektonického časopisu ERA21 | Brno
od 2017 | FAKT architekti | architekt | České Budějovice
2015-2023 | pedagog a garant arch. předmětů na Vysoké škole technické a ekonomické | České Budějovice
2012-2016 | odpovědný redaktor, kurátor a člen redakční rady architektonického časopisu ERA21 | Brno
2011-2015 | Atelier Sféra | architekt, PR | Praha
07-10 2009 | Page & Turnbull architects Inc. | design intern | San Francisco | Kalifornie - USA
02-06 2009 | MATH architecten bv | junior architekt - 3D specialista | Delft/Haag | Nizozemsko

vzdělání

2012-2017 doktorské studium | FA ČVUT Praha | obor Urbanismus a územní plánování
02 2012 Ing. arch. | obhajoba diplomového projektu s vyznamenáním | cena rektora TUL
Sad smíření - Památník vězňům Richard v Litoměřicích (ateliér prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka)
2010-2011 | Sint-Lucas Collage of Architecture | University for Sciences and Arts - W&K Gent | Belgie
2009-2011 | MA Fakulta umění a architektury | Technická univerzita v Liberci
2008-2009 | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (pedagogicko-psychologická způsobilost) | TUL
01 2009 Bc. | bakalář architektury a urbanismu | státní zkouška s vyznamenáním: 1.0
2004-2009 | BA Fakulta architektury | Technická univerzita v Liberci

zobrazit více


1996 - 2004 | Gymnázium Josefa Jungmanna | Litoměřice
1990 - 2004 | výtvarný a hudební obor ZUŠ Litoměřice
2003 - 2004 | ateliér ak.mal. Arnolda Richtera | Miřejovice
1996 - 2003 | kurzy harmonie Františka Maršálka | Litoměřice

pedagogická činnost

2015-2023 | přednášející na katedře stavebnictví VŠTE v Českých Budějovicích (dějiny architektury, současný architektonický diskurs, typologie staveb, ochrana památek, historické konstrukce etc.)
2012-2015 | asistent v ateliéru Kolařík | Fakulta architektury ČVUT Praha

výzkumné projekty | granty

2021-2023 | Topographie der Bauten der Moderne II (TOPOMOMO II) | Stiftung Haus Schminke and TU of Liberec
2014-2018 | Programová rada konference Inventura urbanismu
2013-2015 | Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města | Program výzkumu, vývoje a inovací Hlavního města Prahy | tým hlavního řešitele
2013-2015 | Proměna struktury města v kontextu globalizace a udržitelného rozvoje | grant SGS ČVUT Praha | spoluřešitel
2012-2014 | Topographie der Bauten der Moderne (Topografie staveb moderní architektury) | Stiftung Haus Schminke a TU v Liberci | spoluřešitel
od 2011 | iniciátor a koordinátor projektů Liberec-Reichenberg.net a Litomerice-Leitmeritz.net
2011 | Migrace a transformace center | grant SGS-FP-TUL 38/2011 | TU v Liberci | spoluřešitel
2010-2011 | P.O.E. - post occupancy evaluation research of Budascoop cultural centre in Kortrijk | W&K Belgie

publikační činnost

monografie:
Filip Landa, Filip Šenk (eds.): Doteky moderny na periferii / Berührungen der Moderne an der Peripherie | Technická univerzita v Liberci, 2022 | ISBN 978-80-7494-625-7
Filip Landa: Kultivované Budějovice – Manuál regulace reklamy na veřejných prostranstvích Českých Budějovic, 2022
Filip Landa (ed.): Metodika zadávání územních plánů, 5 svazků, FA ČVUT v Praze, 2015; ISBN 978-80-01-05702-5, ISBN 978-80-01-05703-2, ISBN 978-80-01-05704-9, ISBN 978-80-01-05705-6, ISBN 978-80-01-05701-8
Filip Landa (ed.): Ročenky FA ČVUT v Praze 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Kolektiv autorů: Topografie moderní architektury / Topographie der Bauten der Moderne | Stiftung Haus Schminke, Cottbus 2014 | ISBN 978-3-00-045640-4 | odborný garant
Filip Landa (ed.): Transformation of Urban Structures in Global World | MSD Brno 2014 | ISBN 978-80-7392-239-9
Filip Landa (ed.): Proceedings of the International Doctoral Conference "Urban Environs in the Relation to Sustainable Development Agenda" | MSD Brno 2013 | ISBN 978-80-7392-222-1

kapitoly v monografiích a sbornících RIV:
Filip Landa: Actual changes in system of urban planning in post-socialist city: the case of Prague | in: Journal of Architecture and Urbanism, vol. 40, 4/2016 | Vilnius: Taylor and Francis, VGTU | ISSN 2029-7955 (SCOPUS) | pp. 303-310.
Filip Landa, Zuzana Morávková: Události 2016 | Ročenka: Česká architektura 2015-2016 (ed. Antonín Novák) | Prostor - architektura, interiér, design, Praha 2017 | ISBN 978-80-87064-21-4 | s. 154-163.
Filip Landa, Radek Kolařík, Lada Kolaříková: Urbanistická soutěž | in: LANDA, Filip (ed.) Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vybraných témat | FA ČVUT 2015 | ISBN 978-80-01-05705-6 | s. 190-207
Filip Landa: Post-mining landscape as an architectural challange | in: LANDA, F. (ed.) Transformation of Urban Structures in Global World | MSD Brno 2014 | ISBN 978-80-7392-239-9 | pp. 34-45
Filip Landa, Roman Čerbák: „Velvet revolution“ in urban planning and city development of the post-socialist city: the case of Prague | in: Rethinking the informality | II. Contemporary urban issues proceedings | DAKAM Publishing Istanbul 2014 | ISBN 978-605-5120-91-7 | pp. 188-189
Filip Landa: Exploitation of Landscape: Edge cities and non-residental suburbanism | in: LANDA, F. (ed.) Proceedings of the International Doctoral Conference "Urban Environs in the Relation to Sustainable Development Agenda" | MSD Brno 2013 | ISBN 978-80-7392-222-1 | pp. 56 - 63
Filip Landa: Socialistický Liberec a technokraticky pojatý střed 1945-1990 | in: UMLAUF, Václav (ed.). Střed Liberce v proměnách staletí | TU Liberec 2011 | ISBN 978-80-7372-804-5 | pp. 101-134
Filip Landa, Zuzana Koňasová: Architektura severních Čech na webu | in: UMLAUF, Václav (ed.). Střed Liberce v proměnách staletí | TU Liberec 2011 | ISBN 978-80-7372-804-5 | pp. 145-148
Filip Landa: Potřeba změny | in: Ročenka liberecké architektury VII/2011 | ISSN 1801-6227 | p. 65
Filip Landa: Am Fuße des Ještěd – Architekturspaziergang Liberec | in: Goethe Institut Tschechische Rep. (www.goethe.de)
stovky článků pro časopis ERA21 a pro Liberec-Reichenberg.net a Litomerice-Leitmeritz.net

zobrazit více

neodborná literatura:
Unanimiter, in: Pevně se držte víry | Paulínky | Praha | ISBN 978-80-7450-033-6 | s. 112 + 19 fotek
Štace compostelská, in: Klávesnicí mezi nebem a zemí | Cesta | Brno 2010 | ISBN 978-80-7295-121-5 | s. 57-60
desítky textů pro: MF Dnes, Katolický týdeník, Zdislava, Signaly.cz a další regionální tisk

přednášky | výstupy na konferencích | workshopy

10 2022 | Tištěná architektura | Knihkupectví Serius | Jablonec nad Nisou
04 2022 | reVize Typologie | FA ČVUT v Praze
11 2021 | Dílna publikování architektury | FA ČVUT v Praze
12 2019 a 03 2021 | Terezín - vize 2030 | Terezín
04 2016 | přednáška "Velvet revolution in urban planning: the case of Prague" | Vilnius Gediminas University | Litva
04 2015 | přednáška "Architektura jako nástroj smíření" | Institut terezínské iniciativy | Severočeské Muzeum v Lbc
11 2014 | Rethinking the informality | Contemporary Urban Issues | Istanbul | Turecko
11 2014 | Vize města Litoměřice 2050 (Post Carbon Cities of tomorrow, COŽP UK Praha) | Litoměřice
06 2014 | Týden vědy a výzkumu - workshop II | FA ČVUT Praha
12 2013 | On Architecture | Bělehrad | Srbsko
11 2013 | Urban Environs in the Relation to Sustainable Development Agenda 2013 | CTU Prague
06 2013 | Týden vědy a výzkumu - workshop I | FA ČVUT Praha
11 2012 | Architektura jako zrcadlo společnosti | přednáška v akademickém klubu Salaš Hradec Králové
09 2012 | Od městečka k metropoli | přednáška v Krajské vědecké knihovně Liberec
03 2012 | Urban landscape a fenomén pohraničí | přednáška na PF UJEP Ústí nad Labem
10 2011 | Vize Liberec | mezinárodní workshop | ved. Jiří Klokočka | TU Liberec
11 2010 | D.M.S.C. - designing the multi-sensorial city workshop | W&K Gent | Belgie
08 - 09 2010 | 12BAB - projekt pro 12. bienále architektury v Benátkách | ČR - Rakousko - Itálie
12 2009 | Architekt poutníkem - poutník architektem | přednášky na FUA TU Liberec a VKH Olomouc
10 2009 | Architektura Chicaga | přednáška na FUA TU Liberec
03 - 06 2009 | intership vedený Nolem Hermkensem | Faculty of Architecture | Delft University of Technology | NL
03 2007 | projekt "Dubai" | ved. Jan Tabor | atelier Zaha Hadid | Universität für Angewandte Kunst | Rakousko
04 2006 | projekt "Jested as Symbol" | atelier Minoru Takeyama | TU Liberec

architektonické soutěže

2015 | Revitalizace území bývalých kasáren Pod Radobýlem | Litoměřice
2014 | Kostel Seslání Ducha Svatého a komunitní centrum | Brno - Líšeň | 6. místo
2013 | Územní plán Mělníka | ČR
2013 | Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum | Praha - Barrandov | 2. místo
2012 | Graduate Architecture Award 2012 | Detail
2012 | The Global Architecture Graduate Awards | Architectural Review
2012 | 13. přehlídka diplomových prací | ČR | postup do 4. kola
2012 | ReSite - Skanska Bridging Prague Competition | ČR
2012 | Bullhorn – Cembrit Design Competition | s atelierem Sféra | Finsko
2010 - 2011 | Innovation competition of the city of Gent | Belgie
2010 | Liberec - Perštýn | FUA TU Liberec, Politecnico di Milano a ECE Projectmanagement | ČR
2009 - 2010 | Schindler Award 2010 | mezinárodní soutěž - rozvoj olympijského areálu v Berlíně | Německo
2008 - 2009 | Design for the children | mezinárodní soutěž - pediatrická klinika pro Afriku | Rwanda | finálové kolo
2007 - 2008 | řeckokatolický kostel pro Hradec Králové | ČR
2007 | Europan 9 | urbanistická vize pro Hradčanskou | Praha | ČR

účast na výstavách

2014 | Pokoje III - přehlídka mladé architektury | Praha
od 2014 | Diplomová práce součástí stálé expozice Důl Richard v proměnách času | Litoměřice
2012 | Ještěd z klece | Liberec
2012 | 13. přehlídka diplomových prací | Praha, Olomouc, Hradec Králové, Brno, Liberec, Ostrava
2011 | Richťáci na okamžik | Litoměřice
2009, 2010 | Ještěd f kleci | Liberec (3x)
2009 | Making Change: Design in the Public Interest | AIA | Seattle | USA
2007 | publikace projektů ateliéru Fránek v rámci výstavy Perspektivy | Galerie Jaroslava Fragnera | Praha

zobrazit více

2004 - 2009 | ateliérové výstavy | FUA TU Liberec
1999 - 2004 | výstavy: Litoměřice, Meissen (Německo), Olomouc, Roudnice nad Labem, Úštěk, Ploskovice aj.

jazykové schopnosti

čeština (mateřský jazyk, vysoká gramatická úroveň psaného projevu) | angličtina, němčina (pokročilý) | latina, nizozemština (základy)

softwarové dovednosti

AutoCAD, ArchiCAD, VectorWorks, Rhinoceros a V-ray pro Rhino, SketchUP, Lumion, Adobe Edition (Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Premiere, After Effects), VirtualDub, MS Office
pokročilá uživatelská zkušenost se standardním softwarem pod Windows
programování: HTML, CSS, základy PHP, JavaScript, jQuery

ostatní schopnosti

hudební nástroje: fagot, kytara, flétna, pampelišky | vítěž několika regionálních soutěží ve hře na fagot
řidičský průkaz: B

další aktivity | členství

od 2023 | člen komise pro rozvoj metropolitní oblasti rady města České Budějovice
od 2021 | člen poroty Ceny J. M. Olbricha | okres Opava
2018-2022 | člen komise pro architekturu a územní rozvoj rady města České Budějovice
2018-2020 | člen poroty Ceny Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti architektury
od 2017 | člen poroty architektonických soutěží: Jihočeská vědecká knihovna (ČB, 2017), Park Dukelská (ČB, 2019), Centrum Juvel (ČB, 2020), Pocta ČKA 2016
od 2015 | hra na fagot v komorním orchestru Collegium Musicum Budvicense
od 2012 | zařazen do databáze českých autorů, tzv. národních autorit
od 2012 | člen občanského sdružení x-fatul
od 2011 | člen občanského sdružení 400/27
2006-2009 | místopředseda výkonné rady občanského sdružení Spojené ruce
2011 | člen tiskového týmu WYD | Madrid | Španělsko
2008 | český delegát do Mezinárodní liturgické skupiny (ILG) - World Youth Day Sydney | Austrálie
2001 | spoluzakladatel poutní tradice v litoměřické diecézi

zobrazit více

2010 | pěší poutník do Benátek | Rakousko - Itálie
2008 | pěší poutník do Santiaga de Compostela | Španělsko
2007 | člen české delegace na Agora - dei giovani Italiani v Loretu | Itálie
2006-2007 | leader JuFe (JugendFest - český festival schönstattské mládeže) | Rokole
2004-2006 | hlavní vedoucí dětského letního tábora Šeleta
2005-2007 | vedoucí ministrantů katedrály sv. Štěpána | Litoměřice
účastník světových dnů mládeže: GMG Řím (2000) a WJT Köln (2005)
od 2000 | spolupráce s občanským sdružením Matěj

zájmy

cestování, pěší putování, hory a běžky | hudba a zvuk - aktivně i pasivně | architektura, urbanismus a jejich teorie | grafický design a typografie | média a multimédia | literatura, inteligentní filmy | fotografování | žurnalistika, komentování veřejného dění | tanec | lingvistika a etymologie | liturgie a liturgika

cestování | architektonické poznávací výlety

JIŽ NEAKTUALIZOVÁNO

2016
2014

2013
2011

2010


200920082007
2006

2005
2004

2003
2002
2001
2000
1990s
Herzogenburg (Austria) | Vilnius (Lithuania)
Frankfurt am Main (Germany) | Bregenz, Dornbirn, Götzis, Altach, Weiler, Batschuns (Austria) | Vaduz (Lichtenstein) | Bad Ragaz, Fläsch, Haldenstein, Chur, Flims, Vrin, Vals, Paspels, Scharans (Switzerland) | Jerevan, Sevan, Gavar, Geghard, Byukaran, Aragat (Armenia) | Istanbul (Turkey)
München (Germany) | Kobenhavn (Denmark) | Beograd (Serbia) | Budapest (Hungary)
Gent
(Belgium) | Berlin, Magdeburg, Dessau, Leipzig (Germany) | Annecy, Versailles (France) | Tarragona, Reus, Barcelona, Madrid (Spain)
Wien, Salzburg, Zell am See, Heiligenblut, Plöckenpass (Austria) | Bayerisch Gmain (Germany) | Tolmezzo, Spilimbergo, Motta di Livenza, Mestre, Venezia (Italy) | Gent, Kortrijk, Bruges, Antwerpen, Liege, Charleroi, Bruxelles (Belgium) | Maastricht (Netherlands)
San Francisco, Atlanta, Oakland, Sacramento, Las Vegas, Phoenix, Scottsdale, San Diego, Los Angeles, Chicago, Pittsburgh, house Fallingwater, New York and some of the National Parks (Califonia, Nevada, Arizona, Utah, Illinois, Indiana, Ohio, Pensylvannia, New York - USA) | Hague, Delft, Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Utrecht, Hilversum (Netherlands) | Bruxelles, Antwerpen (Belgium)| Berlin (Germany)
Basel, Lungern, Aarau, Luzern, Zürich, St. Gallen
(Switzerland) | Sydney, Brisbane (Australia) | Christchurch, Greymouth, Wanaka, Queenstown, Te-Anau, Milford Sound, Dunedin, Blenheim, Picton, Wellington, Taupo, Rotorua, Auckland etc. (New Zealand) | Soul (South Korea) | Barcelona, Gijon, Aviles, Ribadeo, Mondonědo, Santiago de Compostela etc. (Spain)
München, Dachau
(Germany) | San Marino, Senigallia, Loreto (Italy) | Bratislava (Slovakia) | Neusiedl am See (Austria)
Berlin, Fulda, Würzburg (Germany) | Budapest (Hungary) | Bucuresti, Brasov, Sighisoara (Romania) | Sofia, Varna (Bulgaria) | Athens, Thessaloniki, Delfy, Levadia (Greece)
Köln, Würzburg, Koblenz, Weimar, Dessau, Leipzig, Chemnitz, Dresden (Germany)
Wien, Graz, Salzburg, Klagenfurt, Linz, Bischofshofen, Villach (Austria) | Ljubljana, Maribor (Slovenija) | Budapest (Hungary) | Bratislava, Košice (Slovakia) | Amsterdam, Rotterdam, Haag, Naarden (Netherlands) | Würzburg (Germany)
Wroclaw, Krakow (Poland) | Dresden (Germany)
Zadar, Pag (Croatia) | Paris (France)
Wien (Austria) | Dresden, Meissen (Germany)
Roma (Italy) | Innsbruck (Austria) | Berlin (Germany)
several times in Germany, Austria, Italy, Poland | a lot of places in Czech Republic and České středohoří

 

Méně formální životopis >>>
Filipův 3D prototyp je zde >>>mediální výstupy:

profilový rozhovor 1

profilový rozhovor 2

profil. rozhovor ERA21

ArtZóna - Česká televize

odpolední host - ČRo