menu
actualphotosblog
<<< BACK
|
schéma jednotlivých úrovní koncept situace stávající situace dochozí vzádelnosti, obslužnost a propustnost území schéma dopravní situace vizualizace vizualizace vizualizace vizualizace vizualizace vizualizace vizualizace detail světlíku vizualizace vizualizace řezy územím terénní konfigurace model model model

Praha – Hradčanská, v rámci mezinárodní soutěže Europan 9
ateliér doc. Ing.arch. Zdeňka Fránka | konzultace Ing.arch. Radek Suchánek, Ph.D. | 06 2007

Východiska: Nová zástavba 300 metrů od Pražského hradu. Úmyslné nedodržení limitujících soutěžních podmínek. Fúze městské dopravy.

Okolí stanice Hradčanská je komplikované místo. Střetávají se zde všechny typy pražské MHD od metra přes tramvaje až po autobusy a vlak, s vizí jeho přestavby na příměstskou rychlodráhu pendlující mezi Holešovicemi a letištěm Ruzyně. V současné době je zde obrovská nedefinovatelná změť, zahlcená automobily, tramvajemi, s rozpadajícím se vietnamským tržištěm, téměř nefunkčním nádražím a neidentifikovaltenými "zahrádkami". Urbanistický potenciál místa má však nepoměrné kvality. Během deseti minut chůze se člověk může dostat z Hradčanské do všech podstatných částí Prahy 6. Velkou výhodou, výzvou a zároveň varováním je blízkost Pražského hradu, přítomnost dalších památkově chráněných zón jako např. Bubeneč, Ořechovka, Dejvice, Břevnov, Baba, propojení s Letenskou plání a nákupním bulvárem s univerzitním areálem. Místo je význačné množstvím zeleně a kvalitním bydlením. Především pro metro a rychlodráhu je budoucím potenciálem těsná blízkost nové národní knihovny, sparťanský či národní stadion atp. Při plánování je nutno počítat se všemi aspekty. Snažil jsem se respektovat dopravní plány urbanistické vize do r. 2030. Zachovávám metro a plánovaný tunel pro automobilovou dopravu, kde pozměňuji jen jeden výjezd. Engelova urbanistická koncepce má sice obhajitelný nárok na platnost i v současné době, avšak na ni můžeme pouze navázat, nikoliv respektovat její členitost i uvnitř nově vznikajícího prostoru. Její zachování se týká tedy jen základních směrů – historicky vzniklých stezek a urbanisticky významných spojnic. Vnitřky bloků budov v tomto případě nenesou městotvorné významy. Naopak je vytvořena kontrastní hmota parazitující na původní zástavbě.

Vytvářím transferium = uzel. Na jednom místě je umožněn přestup mezi různými dopravními médii. Je samozřejmé, že tyto strategicky důležité lokality přitahují další komplementární funkce a aktivity. Jednak v objektu transferia samotného, jednak v jeho nejbližším okolí. Vlastním a základním znakem křížení této infrastruktury je víceúrovňovost. Dalším znakem transferia je, že se všechny pohyby lidí odehrávají v jednom prostoru pod "jednou střechou". Je podstatné, aby při přestupu z jednoho média na jiné byla co nejkratší vzádlenost. Proto je vytvořen jeden objekt, byť přesahuje svým měřítkem rozměry jedné budovy.
Využívám situaci na hranici památkové rezervace a koncipuji moderní podhradí, novou hradbu jasně vymezující začátek památkové zóny (postupný přechod do pěší zóny - ulicí M. Horákové už jezdí pouze tramvaj). S rezervou respektuji výšku okolní zástavby. Vertikání komunikace od metra až po park nahoře má pevně danou strukturu a každá úroveň svou vlastní identitu. Klidná pochozí plocha kontrastuje s živou strukturou uvnitř; z parku jsou do této struktury vstupy, eskalátory, výtahy apod. Nahoře místo odpočinku pro znavené turisty i místní obyvatele, netoužící se mačkat v davu v blízkosti hradu. Pod parkem je živé a hlučné transferium. Cílem je přitáhnout ulici přímo k nástupišti. Definuji neměnný skelet, do něhož je možné zasadit variabilní buňky. Fasádu tak tvoří místa s totálně rozmanitými atmosférami, spousta překvapivých momentů a nečekaných zvratů, přitom vše sjednoceno "pod jednou střechou". V pozměněné podobě umožňuji zachování vietnamské tržnice, vytvářím další prostory pro komerční, administrativní i kulturní účely. Využívám svahování terénu – rozdíl téměř 18 metrů mi umožní udržet pochozí plochu v jedné rovině s plynulou návazností "hradby". Zbytek tvoří ze strany od Hradu uzavřené náměstí s jedním blokem pro bydlení a druhým jako ubytovací kapacity hotelu s přilehlým parkovištěm, vyvedeným v několika úrovních až nad zem. Nájezd do něj je ze Svatovítské ulice.
Do vnitřní struktury schválně nepřináším řád, nýbrž snažím se o zachování identity a specifičnosti místa. Snažím se pouze mírně korigovat a nasměrovat tendence vývoje, aniž bych vývoj předcházel. Teprve když umožním místu samovolné rozvinutí se, pak se mi daří nalézt kvalitu chaosu.

last update of website: 29|02|2024 08:43:48 | nahoru | FULLSCREEN | sitemap | © 2011 Filip Landa | 1152×864 | TOPlist | Licence Creative Commons